Life Science

Life Science är inte nytt på Consat. Vi har jobbat med det i 30 år, ungefär lika länge som Consat funnits. För oss är det viktigt att du som kund alltid är nöjd, därför återkommer våra kunder ofta och frågar efter vår expertis. Vi har experterna som hjälper dig med tekniken i produktionen eller om du vill utveckla ett hjälpmedel eller en applikation. Patientsäkerheten är lika viktig för oss som för er, därför är vi även duktiga på att följa de standarder och lagkrav som krävs.

Vårt engagemang, kompetens och vår innovativa förmåga har även utmynnat i ett antal produkter som vi framgångsrikt installerat hos ett stort antal kunder. Detta gör att vi alltid håller oss i framkant.

Hur vi jobbar

Vi är ett ingenjörshus, där vi gärna levererar hela projekt från idé till produktionssättning. Vi sätter ihop team av experter från flera olika discipliner för att matcha behovet. Det kan vara att vi speglar kundens organisation eller så driver vi projektet själva med täta avstämningar för att se att vi är på rätt väg. Vi har en konceptverkstad med de instrument och verktyg som krävs för att tillverka prototyper.

Är det en specifik kompetens du är ute efter? Då har vi medarbetare som gärna utför arbete hos er på plats som en del av er organisation.

Medicintekniska produkter

Innovation är ett av våra ledord, vilket passar bra inom medicinteknik. Vi är med och brainstormar kring er produktidé eller tittar på hur existerande produkter kan förbättras. Vi driver gärna hela utvecklingsprocessen, från identifiering av användarbehov, riskhantering, detaljkonstruktion och produktionssättning. Där ingår även certifiering samt godkännande för olika marknader. Vi har även varit med och drivit tekniken för prototypframtagning tillsammans med en av våra kunder. Vi är väl medvetna om kraven som ställs i ISO 13485 och MDR.

Är det en specifik kompetens du är ute efter? Då har vi medarbetare som gärna utför arbete hos er på plats som en del av er organisation.

Equipment and medical devices in modern operating room at hospital

Produktion

Vi är kreativa och duktiga på att ta fram nya tillverkningsmaskiner eller bygga om befintliga till nya behov. Vi har varit med och automatiserat många produktionsanläggningar inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Vi tar oss gärna an verktyg och fixturer, process- och anläggningsdesign/layout samt rationaliseringsprojekt. Vi har även stor erfarenhet av att hjälpa till med fabriksflyttar eller bara en produktionslinje. GMP, CE och riskhantering är inte främmande för oss.

Vår expertis har även lett till att vi utvecklat en egen produkt- CQV. CQV är ett flexibelt vision system, som vi till exempel kan använda till att med hög hastighet och precision automatisererar den visuella kontrollen av produkter i produktionen. Den är väldigt populär inom både läkemedels- och tillverkningsindustrin, då den till och med kan se om koncentrationen av en ingrediens i en produkt är rätt. Se mer på denna länk.

E-hälsa

På Consat har vi möjlighet att stötta dig i utvecklingen av digitala hjälpmedel i form av uppkopplade medicintekniska produkter eller produktionsdata, om du bara behöver hjälp med att utveckla en applikation eller om du vill att vi tar hand om ett helt projekt.

Även här har vi en egen välbeprövad plattform, som vi rekommenderar vid insamling av data från sensorer som sedan kan återges överskådligt i grafisk form.

Klimatkontroll- och renlighet

Vårt bolag Consat Sustainable Energy Systems jobbar egentligen med energieffektivisering av byggnader och är grymma på det! I arbeten för industriella kunder inom både lab.miljö och livsmedelsindustrin med höga krav på renlighet och klimatkontroll har det visat sig att de ligger mycket långt fram. Se mer här.

Några av våra kunder

Vi är stolta över att ha haft möjligheten att jobba med bla Getinge, Wellspect/ Dentsply, Essity, Fresenius Kabi, Mentice, Cochlear, Mölnlycke Health Care, Elekta, Swedish Match, Tetra Pak och Ascom.

Ulrika Lin

Business Developer Life Science
Consat Engineering AB

P: +46 31-385 02 47
M: ulrika.lin@consat.se