Produkt: CQV

Vi har under många år utvecklat vårt vision system, Consat Quidance Vision (CQV), till att bli det högpresterande, flexibla och användarvänliga verktyg det är idag.

Systemet möjliggör en kontinuerlig och konsekvent produktionsövervakning i realtid. Detta gör att man snabbare kan sätta in åtgärder för att maximera produktionseffektivitet och säkerställa produktkvalitet.  

Information från CQV-systemet kan göras tillgänglig för alla nivåer i ett företag och kan anpassas så att relevant information visas för den specifika rollen. Insamlad data kan även lagras i en databas för att möjliggöra senare analyser av hur processen kan optimeras.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur CQV kan hjälpa dig att öka din produktionseffektivitet idag! 

Användargränssnitt

Consat Quidance Vision är enkelt att lära sig och lätt att använda och läsa av. Systemets användargränssnitt är intuitivt och det kan naturligtvis skräddarsys efter varje kunds specifika önskemål. 

Hela systemet övervakas från en väldisponerad vy som visar den information som behövs för att processen skall kunna kontrolleras och styras. Realtidsdata visas också i grafer för olika processparametrar. Detta gör att en användare kan få en snabb överblick av vad som sker i processen. 

Vid byte av produkter eller maskiner byter operatören dessutom enkelt till ett nytt recept, helt utan onödiga stopp eller manuella inställningar. Detta innebär att operatören har full kontroll över eventuella problem i produktionsflödet och snabbt kan agera om något händer med produktionsprocessen. 

Systemöversikt

CQV är utformad för att möta dagens krav på anslutningsmöjligheter. Det finns inbyggt stöd för anslutning till olika användargränssnitt, både direkt och mobilt. Detta för att möjliggöra anslutning för olika användare med olika krav på gränssnittet. Det finns också möjlighet att ansluta CQV till ett ERP-system eller molnet för att utbyta information såsom orderhantering och data. 

CQV-systemet körs på en dator dit sensorerna är anslutnaSystemet innehåller också en lokal datalagring där den samlade rådatan lagras. Redo att bearbetas eller skickas till molnet för vidare analys. CQV kan också interagera med ett styrsystem eller en robot för att möjliggöra styrning av en produkts flöde baserat på resultatet från processparametrarna som övervakas av CQV. 

CQV – The Movie

Martin Lundh

Manager Automation & Vision Services
Consat Engineering AB

P: +46 31-385 02 28
M: martin.lundh@consat.se